098/769-234

Put sv. Lucije 20

Kaštel Štafilić

Logo Slaven Wh
ZATAMNJIVANJE STAKALA

Impresum

NAZIV TVRTKE: Trgovačko-uslužni obrt SKRIPTA vl. Slavko Vidović

SKRAĆENI NAZIV: SKRIPTA

SJEDIŠTE: Put sv. Lucije 20, 21217, Kaštel Štafilić

OIB vlasnika: 35298186296

Matični broj obrta: 90586875

IBAN: HR7223400091140181456

SWIFT: PBZG HR 2X